Çağrı Merkezi / 0216 336 43 36

Bize Yazın / info@egitimkocu.co

Eğitim Koçu Ne Yapar ?

Anasayfa / Blog / Eğitim Koçu Ne Yapar ?
Sevdiklerinizle Paylaşın

Sınava hazırlıkta öğrenci-okul –dershane koordinasyonu sağlamak, eğitimdeki sıkıntılarıaşmak, öğrencinin diğer öğrencilerden farkınıgöz önünde bulundurup yol haritasıçıkarmak, öğrencinin özgüvenini ve motivasyonunu sürekli arttırmak, veli ile öğrenci arasında sınava hazırlıkta köprü oluşturmak, okul derslerini, deneme sınavlarınıtakip etmek, öğrenciye hedef belirlemesinde ve meslek seçiminde yardımcıolmak, test çalışma tekniğinin gelişmesi için özel çalışmalar hazırlamak için geliştirilen eğitim öğretim programıdır.

Eğitim Koçluğu noktasında yıllardır yürüttüğümüz çalışmalarda öğrenci ile kurulan sağlıklıilişkilerin çocuğun başarısında çok büyük bir etken olduğu gözlemlenmiştir.

Alanında tecrübeli öğretmenlerimizin amacısadece dersi vermek değildir. Çocuğun ödev ve yazılıtakibi yapılmakta, sosyal aktivite çalışmaları ve sürekli yapılan rehberlikle iyi bir konuma getirilmektedir. Bunların neticesinde veliye rapor halinde öğrenci bilgilerinin ve çalışmalarının sunulduğu bir Eğitim Koçluğu sistemini uygulamaktayız.

Öğrenci ve velinin istekleri de göz önüne alınarak çocuğun ödev ve yazılıçalışmaları önceden belirlenip velilerimize rapor halinde sunulmaktadır. Hangi derste eksiği olduğu, bu konuda nasıl bir çalışma olması gerektiği noktasında velilerle işbirliği yapmaktayız.

Koçluk bir danışmanlık hizmetidir, eğitim koçluğu ise veli-öğrenci ilişkilerini düzenleyen, hem veliye hem de öğrenciye eğitim kaynaklısorunlarda yardımcıolan bir danışmanlık hizmetidir.

Eğitim koçunun neler yaptığına gelince; temel olarak bir öğrencinin tüm eğitim hayatınıorganize eder, öğrencinin yeteneklerine ve kişilik özelliklerine göre meslek seçimi dahil geleceğini planlamasına yardımcıolur. Değişimi sağlar, bu değişimi sürdürebilir hale gelmesine yardımcıolur. Korkularla başedilmesine ve duygularıkontrol etmeye destek olur. Tabii bunun sonucu kişinin hayatında başarı, mutluluk ve doyum olarak döner. Koçlar süreci yönetir, dolayısıyla koçluk süreç ve çözüm odaklıdır. Buna göre belli bir zaman koçluğun sürdürülmesi gerekir ki değişim hayatın bir parçasıhaline gelebilsin. Sonuç olarak, yaşamın her alanında destek olacak ve bu yolculukta yol arkadaşlığıyapacak koçluk oldukça etkilidir.

Eğitim koçluğu; öğrencinin sadece akademik başarısıile değil, tüm sorunlarıile (okul, çevre, aile, ev hayatıvs…) ele alınmasıdır. Böylece öğrenciye gerçek bir rehberlik yapılır. Eğitim koçluğu sisteminin öğrenci, aile ve Dershane idaresi ile pozitif etkileşim içinde olmasıgerekmektedir.

Günümüzde öğrencilerin eğitim ve öğretimini direkt ve dolaylıyoldan etkileyen faktörler; aile, yakın çevre, okul çevresi, gelişen teknoloji ve imkanlar geçmiş eğitim hayatışeklinde sayılabilir.

Eğitim koçluğu, gencin düşünme sistemlerini olumlu yönde geliştiren, içsel kaynaklarınıkullanmasınıve oluşturmasınıöğreten, kendini tanımasınısağlayan bunların sonunda da hedefini doğru olarak belirleyip bunu gerçekleştiren bir başarıfelsefesidir.

Eğitim koçu birlikte çalıştığı genci yaşamının bu gelişme döneminde başarıiçin desteklerken, tam ve bütün bir genç yetişkin olmasında yol arkadaşlığıyapar.

Eğitim koçu; öğrenciyi eğitim hayatında desteklerken velilerinde çocuklarına bu süreçte yapıcıve destekleyici yaklaşımlar geliştirmesinde yardımcıolur.

Öğrencinin belli bir dersin içeriğini tam olarak öğrenebilmesi için izlemesi gereken yollar anlaşılmaktadır. Önemli bir nokta da, bu yolların her öğrenci için aynıolmadığıdır. Herkesin öğrenme sırasında kullandığı ve güçlü olduğu alanlarıdeğişiktir. Kimi insan dinleyerek, kimisi görerek, kimi dokunarak daha iyi öğrenir. Bir öğrencinin verilen bir zaman içinde, öğrenmesi gereken konularıkalıcıolarak öğrenmesi için, hem zamanınıiyi kullanmasıhem de bu zaman içinde, güçlü ve zayıf olduğu öğrenme kanallarının farkında olarak, en verimli yollarıkeşfetmişolarak çalışabilmesi önemlidir. EĞİTİMKOÇLUĞUFAYDALARI Eğitim koçluğu eğitim alanında hızla gelişen bir sistemdir. Bu sistemde öğretmen; öğrencinin sadece belli bir dersteki başarısının artmasına odaklanmaz. Öğretmen; öğrencisinin tüm derslerindeki başarısına odaklanan bir rehber öğretmendir. Öğrenciye en uygun çalışma programının hazırlanmasıve bunun eksiksizce uygulanmasıen temel öğrenci koçluğu çalışmalarından biridir. Aynızamanda öğrencinin sorun yaşadığıderslerindeki eksikliklerinin giderilmesi de bu sistemin en önemli özelliklerindendir.

Öğrencinin birey olarak içinde bulunduğu anda durduğu konum ile gelecekte durmak ya da olmak istediği durum veya konum arasındaki farkıen aza indirmeyi hedeflerken, bireyin hayatınıful potansiyelle yaşamasınısağlamak için erken yaşlarda verilen hizmettir. Bireyin kendine inanmasına, güçlü yönlerini kullanmasına yardımcıolur, başarılıyönlerini hatırlatır. Koçluğun temel işlevlerinden biri olan; strateji oluşturmak, bir eylem planıyaparak, kişinin yol haritasınıçıkarmaya erken yaşlarda başlamasınısağlar.

Copyright © 2016. Her Hakkı Saklıdır.


Yükleniyor...